Privacy statement

Dit Privacy statement geeft aan hoe de Windcentrale BV omgaat met de door jou verstrekte persoonsgegevens.

De Windcentrale vindt het belangrijk om op een zorgvuldige en veilige manier om te gaan met de gegevens die we van je vastleggen. Bij het verwerken van je gegevens leven wij dan ook de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens na.

In onze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens we vastleggen en verwerken, waarom we de gegevens nodig hebben en hoe we de gegevens gebruiken. Je kunt daarin ook terugvinden welke rechten jij hebt met betrekking tot de gegevens die we van je bewaren.

Privacyverklaring Windcentrale B.V.

Deze privacyverklaring is bedoeld om je te informeren over het verwerken van persoonsgegevens door Windcentrale B.V. Wij zijn bereikbaar via de volgende algemene contactgegevens:

Windcentrale B.V.

Stationsplein 21

3818 LE  Amersfoort

e-mail: info@windcentrale.nl

telefoon: 020  4040160

In deze privacyverklaring kun je lezen welke soorten gegevens we van je (kunnen) ontvangen en verwerken als verwerkingsverantwoordelijke, en onder welke voorwaarden we dat mogen doen. De begrippen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerking’ zijn hier gebruikt volgens de definities zoals ze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bedoeld worden. In het kort: als persoonsgegeven van jou als betrokkene geldt elke vorm van informatie die herleidbaar is tot jou, en onder het verwerken daarvan valt bijna elke handeling die wij kunnen verrichten, van het ontvangen of verzamelen, het inzien en gebruiken tot het verwijderen van de gegevens.

Wat zijn de basisprincipes die de Windcentrale gebruikt bij gegevensverwerking?

De Windcentrale vindt een zorgvuldige en veilige vorm van verwerking van je gegevens belangrijk, en we willen transparant zijn over wat we (kunnen) doen. We verwerken gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaren gegevens niet onnodig. Onze systemen en verbindingen zijn beveiligd.

Alle gegevens die we verzamelen of ontvangen zijn alleen in te zien door personen die daartoe geautoriseerd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van onze klantenservice of personen die toegang hebben tot onze database(s) voor systeemonderhoud en/of ontwikkeling. Waar we je gegevens niet specifiek nodig hebben voor één van de doelen zoals in deze privacyverklaring beschreven, worden deze voor zover mogelijk gepseudonimiseerd, geanonimiseerd of verwijderd.

Je gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en in sommige gevallen langer. Als er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren voldoen we daar natuurlijk aan. Zo geldt voor facturen een bewaartermijn van 7 jaar.

Welke gegevens kan de Windcentrale verwerken, en hoe?

De Windcentrale kan in de volgende situaties verschillende soorten persoonsgegevens van je verwerken:

Als je onze website bezoekt

Tijdens het bezoeken van onze website ontvangen we je IP-adres en (bij benadering) de locatie waarvandaan je de website bezoekt. We kunnen tevens niet identificeerbare (statistische) gegevens verzamelen met betrekking tot je klikgedrag en de regelmaat en de duur van het bezoeken van onze website. De Windcentrale houdt daarnaast gegevens bij die van belang zijn voor de werking en eventuele verbetering van haar website. Zo wordt onder andere bijgehouden voor welke pagina’s grote belangstelling bestaat. Maar ook hoeveel bezoekers er langskomen, en wat de stille en de drukke uren zijn. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, wordt verder bijgehouden met welk type browser deze site wordt benaderd.

Tijdens je bezoek aan onze website worden cookies geplaatst. Deze zijn bedoeld om ons inzage te geven in het gebruik van onze website, en/of om je websitebezoek gemakkelijker te maken door het onthouden van je keuzes. Voor uitgebreide informatie over ons cookiebeleid verwijzen wij jou graag naar onze cookieverklaring.

(Permanente) Cookies kun je verwijderen in jouw browserinstellingen. Je bepaalt zelf of je de cookies accepteert of niet. In onze cookieverklaring staat uitgelegd hoe je dit kunt doen. 

De website van de Windcentrale kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van de Windcentrale verlaat en op websites van derden terecht komt. De Windcentrale heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een andere privacyverklaring van toepassing zijn.

Als je contact opneemt met onze klantenservice

Wanneer je online (via e-mail of het contactformulier) contact hebt met onze klantenservice, dan bewaren we jouw bericht en het antwoord dat we daarop geven zodat we, wanneer er opnieuw contact is, kunnen terugzien wat er besproken is. Hierdoor kunnen we je bij vragen beter helpen. Ook noteren wij relevante informatie in geval van telefonisch contact.

Als je (misschien) Winddelen wilt kopen

Wanneer je via onze website aangeeft dat je graag op de voorinschrijflijst voor Winddelen wilt komen, hebben we je naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en een indicatie van het aantal Winddelen waar nodig. Deze gegevens zijn van belang om je te kunnen informeren wanneer er nieuwe Winddelen beschikbaar komen.

Als je een brochure opvraagt

Wanneer je via onze website de brochure over Winddelen aanvraagt, hebben we je e-mailadres nodig om deze aan je te kunnen sturen.

Als je de Windcentrale app download

Wanneer je de Windcentrale app download en wilt gebruiken, hebben we je e-mailadres en een indicatie van je energieverbruik nodig om je te kunnen registreren als gebruiker en je te laten zien hoeveel je Winddelen produceren als percentage van je verbruik.

Als je Winddelen koopt

Om Winddelen te kunnen kopen, vragen we je lid te worden van een coöperatie. De betaling van de Winddelen vindt ook plaats aan de coöperatie. Deze heeft de Windcentrale gemachtigd om de leden- en financiële administratie voor hen te doen. Om de Winddelen te kopen hebben we je naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, een indicatie van je verbruik, een indicatie van de productie van zonnepanelen (wanneer je daarover beschikt) en je banknummer nodig.

Als je Winddeler bent

Wanneer je Winddeler bent, ben je tevens lid van een coöperatie. Deze coöperatie heeft de Windcentrale gemachtigd om de leden- en financiële administratie voor hen te doen en ook de klantenservice. Om deze diensten te kunnen verlenen, verwerken we de volgende gegevens: je naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, banknummer, het aantal Winddelen dat je hebt gekocht en de datum vanaf wanneer de productie van je Winddelen in mindering wordt gebracht op je energieverbruik.

Als je een energiecontract bij ons afsluit

Wanneer je een energiecontract voor de levering van elektriciteit en/of gas met ons afsluit, verwerken we de volgende gegevens: je naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, of je stroom en/of gas wilt afnemen, geboortedatum, telefoonnummer en banknummer. We vragen in het Centraal Aansluitingenregister de actuele gegevens rondom je verbruik, huidige energiecontract en details rond je aansluiting op.

Als je energieklant bij ons bent

Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat worden daarvoor de gegevens opgevraagd die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, gegevens over je meter en je bankgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij de energieleveringsovereenkomst niet naar behoren uitvoeren.

Wanneer je contact hebt met de helpdesk via e-mail, dan bewaren we jouw e-mail en het antwoord dat we daarop geven zodat we, wanneer er opnieuw contact is, kunnen terugzien wat er besproken is. Hierdoor kunnen we je bij vragen beter helpen.

Externe partijen die je gegevens verwerken

De Windcentrale gebruikt gangbare diensten van derde partijen voor ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering zoals IT-diensten, communicatie, websites en financiële dienstverlening. Voor zover we persoonsgegevens delen met derde partijen, leggen we met die partijen vast dat ze gehouden zijn aan de wet, en aan dezelfde strenge eisen voor gegevensbescherming die we voor onze eigen verwerking hanteren.

Windcentrale deelt je gegevens nooit met derde partijen voor andere doelen dan de uitvoering van je overeenkomst met ons of een wettelijke verplichting.

Je rechten als betrokkene

Je kunt contact met ons opnemen als je wilt weten welke (soorten) persoonsgegevens we van je hebben opgeslagen. Als je ons verzoekt om gegevens uit onze systemen te verwijderen zullen we daaraan voldoen, mits het mogelijk is om deze gegevens (deels) te verwijderen. Het voortduren van een contract tussen jou en ons en/of de coöperatie of verplichtingen in de wet zouden bijvoorbeeld redenen kunnen zijn waarom we je gegevens (nog) niet kunnen verwijderen.

Als je het oneens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kun je hierover contact met ons opnemen. Wanneer je vindt dat we niet adequaat op je vraag ingaan, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie daarover en een contactformulier vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 24 mei 2018. De Windcentrale behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg daarom periodiek de privacyverklaring.

© de Windcentrale, 24 mei 2018

Disclaimer

Op deze website vind je de laatste informatie over Winddelen in het algemeen en het meest recente Winddelen- en energieaanbod van de Windcentrale. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke professionele zorgvuldigheid is samengesteld en juist is op het moment van schrijven, kunnen hier op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. We adviseren geïnteresseerden in Winddelen en onze energieproducten, zich goed te informeren en in de risico’s te verdiepen. Consulteer bij enige twijfel eventueel een eigen adviseur of neem contact met ons op.

"Laat de wind voor je waaien!"