Waarom staat er een waarschuwing van de AFM op de website?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM heeft geoordeeld dat Winddelen een belegging zijn. Ondanks dat wij het niet eens zijn met dit oordeel, willen wij uiteraard wel voldoen aan alle consequenties van dit oordeel. Wij vinden namelijk dat je eigen stroom opwekken met Winddelen is te vergelijken met investeren in zonnepanelen en daarom geen belegging is, maar een investering in duurzame energie opwekking.

Omdat de uitgifte van Winddelen onder de drempel van € 5 miljoen euro valt, komen Winddelen in aanmerking voor een zogenaamde vrijstelling van de AFM. En wanneer een bedrijf is vrijgesteld van vergunnings- en prospectusplicht, eist de AFM dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt. De AFM schrijft in detail voor hoe deze zogenoemde vrijstellingsvermelding er uit moet zien en waar deze te zien moet zijn. Dit is dus de zwart-witte balk met de waarschuwing van de AFM bovenaan onze website. Je zult deze bijvoorbeeld ook zien in het informatiedocument en onze brochure.

Download de brochure