Waarom staat er een waarschuwing van de AFM op de website?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM heeft geoordeeld dat Winddelen ‘effecten’ zijn. Ondanks dat wij het niet eens zijn met dit oordeel willen wij uiteraard wel voldoen aan alle consequenties van dit oordeel.

Wij krijgen soms de vraag “waarom opereren jullie buiten het toezicht van de AFM?”. Het antwoord is dat De Windcentrale door de regelgeving eenvoudigweg niet onder het toezicht van de AFM valt. Omdat de uitgifte van Winddelen in principe altijd onder de €2,5 miljoen zit, komen Winddelen in aanmerking voor een zogenaamde vrijstelling. En wanneer een bedrijf is vrijgesteld van vergunnings- en prospectusplicht eist de AFM dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt. De AFM schrijft in detail voor hoe deze zogenoemde vrijstellingsvermelding er uit moet zien en waar deze te zien moet zijn. Dit is dus de zwart-witte balk met de waarschuwing van de AFM bovenaan onze website. Je zult deze bijvoorbeeld ook zien in onze brochure.