2 februari 2015

Waarom verschilt de stroomproductie per windmolen?

Inmiddels wekken ruim 15.000 huishoudens hun eigen stroom op met negen verschillende windmolens. Niet iedere windmolen is hetzelfde. Daardoor verschilt ook de stroomproductie per molen.

Bij de aankoop van nieuwe windmolens doen we een exacte bestudering van de historische stroomproductie. Hierdoor weten we precies hoeveel kWh een bepaalde molen in het verleden heeft geproduceerd. Vervolgens vertalen we dit rechtstreeks naar het aantal Winddelen in een windmolen. Dat doen we als volgt: Gemiddelde historische productie per jaar / 500 (kWh) = aantal Winddelen. Hierdoor is de verwachte productie per Winddeel voor iedere molen gemiddeld 500 kWh jaar. Het maakt dus niet uit in welke molen je Winddelen koopt.

Waarom zit er dan toch een verschil in de productie per molen?

De productie van een molen is niet alleen sterk afhankelijk van de wind maar ook van de windrichting. Dit komt door de ligging van de molens ten opzichte van elkaar. Andere windmolens kunnen de wind “vangen” van een windmolen die in de buurt staat. Dit noemen we parkinvloeden. Op onderstaande foto van een windpark op zee is dit effect goed te zien (bron: climate.gov).

 

Situatie in Delfzijl (de Grote Geert en de Jonge Held)

Twee van onze windmolens staan in Delfzijl: de Grote Geert en de Jonge Held. De Grote Geert staat zo’n 250 meter ten noorden van de Jonge Held. Als de wind vanuit het zuiden komt, dan zal je bij een windkracht 6 of lager zien dat de Jonge Held meer produceert dan de Grote Geert. Ook oostelijke wind, zoals we veel hadden in 2013, heeft invloed. Er staan namelijk een hele rij windmolens ten oosten van de Grote Geert en er staat maar 1 windmolen ten oosten van de Jonge Held. Met een wind uit het oosten zal de Jonge Held meer stroom produceren dan de Grote Geert.

 

Situatie in Culemborg (Het Rode Hert, de Witte Juffer en de Ranke Zwaan)

In Culemborg staan de molens in een lijn van oost naar west. Ze zijn goed zichtbaar vanaf de A2. Het Rode Hert het meest westelijk, de Ranke Zwaan in het oosten en de Witte Juffer daar tussenin.
De dominante windrichting in Nederland is zuid-westen, maar er is ook veel westelijke wind. Daarom heeft het Rode Hert afgelopen 8 jaar meer stroom geproduceerd dan de Witte Juffer. De wind komt dan eerst “door” het Rode Hert. Bij oostelijke wind produceert juist de Ranke Zwaan meer. Bij geen enkele windrichting is het mogelijk dat de Witte Juffer meer produceert dan of het Rode Hert of de Ranke Zwaan. De Witte Juffer heeft daarom beduidend minder Winddelen dan het Rode Hert en de Ranke Zwaan.
In 2014 kwam de wind gedurende een hele lange periode (de hele herfst en de maand december) met name wind uit het zuiden. Dat betekende dat alle molens in Culemborg vrijwel hetzelfde produceerden. Ze hebben bij deze windrichting namelijk geen last van elkaar. Doordat de Witte Juffer minder Winddelen heeft, produceert deze molen bij een zuidelijke wind per Winddeel het meest. Bij een wind uit het oosten zal de Ranke Zwaan het meest produceren.

 

Situatie bij Burgervlotbrug (de Bonte Hen, de Trouwe Wachter, de Blauwe Reiger en de Vier Winden)

De molens in Burgervlotbrug staan in rij vanuit het zuid westen naar het noord oosten. Bij de dominante windrichting (zuid west) hebbend de molens weliswaar invloed op elkaar maar omdat de wind vaak sterk is heeft dit niet veel effect. De stroomproductie van deze molens wijkt hierdoor onderling niet veel af.

 

En het verschil tussen de parken?

In Delfzijl, dicht bij de noord kust waait het harder dan in het midden van het land bij Culemborg. Als het bijvoorbeeld windkracht 4-5 is in Delfzijl dan zul je zien dat op datzelfde moment de wind in Culemborg waait met windkracht 2-3. De windopbrengst van de molens in Delfzijl is daardoor meer verspreid over het gehele jaar. Zodra het heel hard waait (zoals in december en begin januari) profiteren de molens van Culemborg daar echter weer het meest van. De opbrengst van de molens in Delfzijl en Culemborg is dan vrijwel gelijk maar omdat er minder Winddelen zitten in de molens bij Culemborg is de stroomproductie per Winddeel daar op zo’n moment het hoogst. De molens in Burgervlotbrug profiteren nog meer dan de molens in Delfzijl van de kust. Daar waait het bijna altijd.  Afgelopen jaar was echter een vreemd windjaar. Het waaide heel hard in de maanden januari, februari en december en in de maanden daar tussen was er uitzonderlijk weinig wind. De molens in Burgervlotbrug hebben daardoor minder geproduceerd dan de verwachting.

Wat kunnen we verwachten in 2015?

Dat is uiteraard moeilijk te voorspellen maar in een gemiddeld windjaar zullen we zien dan de molens in Burgervlotbrug het hele jaar door veel stroom produceren, de molens in Culemborg vooral in tijden van harde wind en de molens in Delfzijl zitten daar tussenin. In de App is het goed te volgen. De molens in Delfzijl zullen dit jaar dus nog zeker gaan inlopen op de molens in Culemborg. Uiteraard is het mogelijk dat ook dit jaar er weer korte perioden zijn met veel wind en hele lange perioden met weinig wind. In dat geval zullen de molens van Culemborg weer het best presteren.

Kortom, de stroomproductie van de verschillende molens kan en zal per jaar verschillen. We hebben het aantal Winddelen per molen echter zeer nauwkeurig berekend. Je kunt er dan ook vanuit gaan dat de productie per Winddeel over meerdere jaren ongeveer gelijk zal zijn.

Lees meer