27 maart 2013

Uitleg bij IJsvorming

Twee weken geleden stonden onze windmolens stil wegens ijsvorming. Wat was er precies aan de hand?

De windmolens worden automatisch stilgezet bij zogenaamde “Ice detection”. Dit gebeurt als de temperatuur onder het vriespunt ligt en de turbine de onjuiste productie levert t.o.v. de gemeten windsnelheid. Door ijsvorming op het blad zal de luchtstroom minder efficiënt worden waardoor de turbine dus minder gaat produceren. Indien hier sprake van is zal de controller dit detecteren en de turbine stil worden gezet. Dit heeft 2 redenen. De eerste reden is om te voorkomen dat er rondvliegend ijs ontstaat waardoor er gevaar kan ontstaan voor de omgeving. De tweede reden is om de turbine te beschermen tegen onbalans en overbelasting van de roterende delen. De procedure die nu geldt is dat er eerst een visuele inspectie moet worden uitgevoerd op de bladen om te kijken in welke mate er sprake is van ijs aanzetting. Indien de eigenaar vindt dat de turbine veilig kan worden gestart omdat er nauwelijks sprake is van ijsaanzetting zal hij opdracht moeten geven aan de leverancier van onze turbines, Enercon, om te turbine weer op te starten.

Lees meer