7 Juli 2016

Tiende windmolen De Boerenzwaluw!

Fantastisch nieuws: vorige week zijn er 830 nieuwe Winddelers bijgekomen! Zij zijn gezamenlijk eigenaar geworden van windmolen De Boerenzwaluw. Vanaf 1 augustus krijgen deze kersverse Winddelers groene stroom thuis afgeleverd van hun eigen molen.

Windmolen De Boerenzwaluw staat op een boerenerf in Friesland, net buiten het dorp Burum. De molen is slechts enkele maanden oud en zal nog minimaal 19½ jaar stroom produceren voor de nieuwe eigenaren. Dit is de nieuwste molen die via De Windcentrale verkocht is, de eerdere molens waren tussen de 4 en 8 jaar in gebruik op het moment van overname.

Net als bij de vorige 9 windmolens was het animo erg groot. Binnen een week waren er voldoende deelnemers om de molen aan te kopen. Omdat er op dit moment meer vraag naar Winddelen is dan wij kunnen aanbieden, hanteren wij een voorrangslijst. Wij verwachten dat we iedereen die op deze lijst staat in het najaar Winddelen kunnen aanbieden. We zijn uiteraard heel blij dat mensen onverminderd enthousiast zijn over Winddelen.

We zijn ervan overtuigd dat enthousiasme voor Winddelen voor een groot deel verklaard kan worden door dat mensen het leuk vinden om betrokken te zijn bij de opwek van groene stroom. Zeker omdat Nederland achterblijft met de doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Vaak horen we van Winddelers dat zij op deze manier het heft in eigen handen willen nemen en zo zelf hun steentje bij willen dragen. De grote vraag naar Winddelen is wat ons betreft een mooi signaal van particulieren dat zij uitkijken naar een snellere transitie naar duurzame energie.

Intussen zijn we weer hard op zoek naar andere windmolens die we kunnen aanbieden aan Winddelers. Mocht je geïnteresseerd zijn in een stukje windmolen, dan is het aan te raden je in te schrijven op de voorrangslijst. Je krijgt dan als eerste te horen wanneer er weer nieuwe Winddelen beschikbaar zijn.

Lees meer

    Doe ook mee, wordt Winddeler!