2 januari 2012

Nieuws aan onze supporters begin 2012

Veel positieve reacties

Wij hebben inmiddels ruim 1800 supporters en dat aantal groeit nog dagelijks. Daar zijn we ontzettend blij mee. Het is ook leuk dat de media veel aandacht besteed aan de Windcentrale. Zo is de Windcentrale onder meer gespot als trend, staat er een artikel op Sync.nl en ben ik geïnterviewd door New Energy TV.

Inschrijving medio zomer 2012

De Windcentrale is volop bezig met het zoeken naar een geschikte windmolen. Het meest concrete project is samen met onze partner Coöperatie Deltawind op Goeree Overflakkee. Zij zitten nu in de vergunningsfase voor de bouw van het Windpark Battenoert. Als alles meezit dan kunnen we voor de zomer van 2012 je een aanbod doen.

Uiteraard zijn we ook op zoek naar andere locaties voor windmolens. We zijn in gesprek met verschillende partijen en zodra hier iets concreets uitkomt, zullen we je snel berichten.

Win-wind situatie

Een vraag die wij veel krijgen is “wat kost het en wat levert het me op?” Die vraag is moeilijk om eenduidig te beantwoorden omdat de kosten sterk afhankelijk zijn van de locatie van de windmolen. Als het op een locatie veel waait dan kun je met meer participanten de wind verdelen en is één Winddeel dus goedkoper. Wij schatten in dat de kosten van een Winddeel ongeveer tussen de 300 en 400 euro zullen liggen.

Met de huidige stand van zaken zal de kostprijs per kWh in ieder geval lager liggen dan de huidige prijs van stroom bij uw energieleverancier. Het rendement zal tussen de 5%-10% bedragen en dus beduidend hoger liggen dan wat je nu krijgt op een spaarrekening.

Begin 2012 zal erop de website een calculator worden geplaatst waarmee je het voordeel kunt berekenen.

Kortom, als je meedoet met de Windcentrale wek je je eigen echt groene stroom op (die je thuis krijgt afgeleverd) en bespaar je nog geld ook! Een win-wind situatie dus.

Partners

De Windcentrale is bijzonder verheugd om te kunnen mededelen dat naast Stichting Doen Stichting Doen ook de Rabobank heeft besloten om de Windcentrale te ondersteunen. De Windcentrale heeft een gift ontvangen vanuit het Rabobank Projectenfonds. Dit fonds steunt specifiek innovatieve projecten die een duidelijke bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor de leden van de bank en daarmee voor de samenleving als geheel.

Spread the word

De Windcentrale is nog steeds gebaat bij meer supporters. Je kan ons daar enorm mee helpen door te vragen aan familie, vrienden, collega’s et cetera om zich ook in te schrijven als supporter van de Windcentrale. Ik heb onderaan de brief een standaard mail opgesteld die je kan doorsturen maar het is wellicht nog leuker om je eigen tekst te schrijven. Alvast hartelijk dank.

Hartelijke groet,

Harm Reitsma,
namens de Windcentrale

Lees meer