16 Juli 2016

Hoeveel energie levert een windmolen op?

Vermogen windmolens

In de loop der jaren zijn windmolens steeds verder ontwikkeld. Nieuwere modellen windmolens leveren dan ook veel meer energie op dan die van 20 of 30 jaar geleden. Dit komt niet alleen doordat ze hoger worden, maar ook omdat ze technisch efficiënter worden. De maximale hoeveelheid energie die een windmolen op een bepaald moment kan opwekken, wordt uitgedrukt met het “vermogen”.

De eerste, kleinere windmolens in Nederland werden begin jaren ‘80 geplaatst en hadden twee rotorbladen (wieken). Deze windmolens hadden een vermogen van 85 kilowatt (kW). Tegenwoordig is het gemiddelde vermogen van een Nederlandse windmolen ongeveer 1 megawatt (MW = 1.000 kW). Moderne molens hebben een vermogen van 3 MW, en er zijn zelfs al molens met een vermogen van 8 MW. Er staat in Nederland momenteel in totaal voor 3.917 MW aan vermogen voor windenergie opgesteld (bron: windstats).

Vollast-uren

De opbrengst van een molen wordt bepaald door het vermogen van de windmolen enerzijds en de hoeveelheid wind die de windmolen opvangt anderzijds. De windopbrengst van een windmolen wordt vaak uitgedrukt in vollast-uren. Eén vollast-uur staat voor één uur waarin de molen op vol vermogen heeft gedraaid. Als bijvoorbeeld een 2 MW windmolen in een jaar 4.000 MWh heeft opgewekt dan kan je zeggen dat deze molen 2.000 vollast-uren heeft gedraaid. Het aantal vollast-uren is dus een term die wat zegt over de hoeveelheid “opgevangen” wind op een bepaalde locatie. De hoeveelheid wind die een windmolen kan opvangen, is afhankelijk van de locatie, van de hoogte van de windmolen en de lengte van de rotorbladen.

Land of zee?

Op zee is de meeste wind. Ook aan de kust waait het veel en hard. In het binnenland is relatief gezien de minste wind. Toch worden windlocaties in het binnenland steeds interessanter. Dat komt door de tendens dat windmolens steeds hoger worden en de lengte van de rotorbladen steeds groter. Hoe hoger de molen, hoe meer wind. Op grote hoogte waait het namelijk harder dan vlak aan de grond. En grote rotorbladen zorgen voor een groter oppervlak zodat er ook meer wind kan worden opgevangen. Net als bij een zeilboot met een groter zeil.

In 2015 is in totaal bijna 7.500 miljoen kWh aan windenergie geproduceerd (bron: CBS). Als je ervan uitgaat dat een gemiddeld huishouden 3.500 kWh per jaar gebruikt, is dat dus genoeg om 2,1 miljoen huishoudens in hun stroom te voorzien.

 

bron afbeelding: NRC

Lees meer

    15,000 mensen gingen je voor!