18 augustus 2016

Hoe wordt de stroomproductie van windmolens gemeten?

Energieleveranciers en netbeheerders willen precies weten hoeveel stroom een windmolen opwekt. Voor eigenaren van windmolens – en dus ook voor Winddelers – geldt dit net zo goed. Maar hoe wordt de stroomproductie van een windmolen nu eigenlijk gemeten?

Bruto en netto stroomproductie

Er zijn twee punten waar de hoeveelheid geproduceerde stroom gemeten wordt: in de windmolen en bij het aansluitpunt op het elektriciteitsnet. De geregistreerde stroom in de windmolen is de bruto stroomproductie. De geregistreerde stroom op het aansluitpunt wordt ook wel de netto productie genoemd. De bruto stroomproductie is per definitie meer dan de hoeveelheid stroom die netto wordt geproduceerd. Het verschil tussen bruto en netto ontstaat door:

– Transformatorverliezen; de stroom die de windmolen opwekt heeft laagspanning en wordt door een transformator omgezet in stroom met hoogspanning die geleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. Hierbij treedt een beetje spanningsverlies op en dit vermenigvuldigd met de stroom leidt tot energieverlies.

– Transportverliezen; de stroom moet van de windmolen via de transformator naar het aansluitpunt op het elektriciteitsnet worden geleid. Tijdens dit transport gaat ook wat stroom verloren.

– Apparatuurgebruik; in de windmolen zit apparatuur, bijvoorbeeld om in de juiste positie te draaien zodat de rotorbladen op de wind gericht staan en om op afstand de molen te bedienen en te monitoren. Deze apparatuur verbruikt een klein gedeelte van de opgewekte stroom. Bij weinig wind zal een windmolen stroom van het hoogspanningsnet onttrekken, omdat er energie nodig is voor de apparatuur in de molen.

Het verschil tussen de bruto en netto stroomproductie varieert per molen, maar is gemiddeld ongeveer 2%.

Windcentrale app: live data

In de Windcentrale app en in MijnMolen kun je live de stroomproductie van de windmolens volgen. Deze live data komen rechtstreeks van de computer in de windmolen. De zogenaamde SCADA data. Zoals gezegd meten we daar de bruto stroomproductie, maar om een goede indicatie van de netto stroomproductie te kunnen weergeven, corrigeren we deze in de app alvast voor de verliezen die we verwachten.

Windcentrale app: werkelijke productie

De netbeheerder meet hoeveel stroom er werkelijk aan het landelijke net wordt geleverd op het aansluitpunt en geeft dit door aan het energiebedrijf. Dit is dus de netto productie en deze hoeveelheid stroom wordt gebruikt voor de correctie van de energie nota’s van de Winddelers.

Zodra de informatie binnenkomt vanuit de netbeheerder wordt de data in de app bijgewerkt. De data die in eerste instantie als live data zijn binnengekomen vanuit de meter in de molen, worden nu vervangen door de werkelijke meetdata van de netbeheerder.

Nauwkeurige controle van de data

Om alle eventuele fouten uit te sluiten vergelijkt de Windcentrale alle data uit de windmolen met de data van de netbeheerder. Als er een te groot verschil zit tussen de data krijgen wij een waarschuwing. In dat geval zoeken we uit waar de fout zit en lossen we deze op.

Bruto versus netto stroomproductie van de Grote Geert
De totale brutostroomproductie in deze periode was 46.790 kWh, en de netto stroomproductie 45.868 kWh, een verschil van -1,97%.

Lees meer

    15,000 huishoudens gingen je voor!