3 november 2011

“Green Deal” voor de Windcentrale

Op 3 oktober heeft Minister Verhagen opnieuw bevestigd te streven naar een verdrievoudiging van het aantal windmolens in Nederland in de komende 10 jaar. Het totaal opgesteld vermogen op land zou daarmee uitkomen op 6000 MW.

De Rijksoverheid heeft belang bij het vergroten van draagvlak voor windturbines op land en ziet in het innovatieve co-ownership model van de Windcentrale een interessante manier om dit draagvlak te vergroten. De Rijksoverheid is bereid om – in de breedste zin des woords – steun te verlenen aan het ontwikkelen van dit concept. De focus ligt daarbij op het zoeken naar een werkbare systematiek om op afstand opgewekte elektriciteit te verrekenen met het verbruik van de eigenaren.

Lees meer