20 januari 2013

Een enorme kans voor ons allemaal

Als de overheid serieus is met haar duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020 dan zou zij enorm geholpen kunnen worden door burgers die zelf gaan investeren in hun eigen duurzame opwek. Op welke wijze kan de overheid dit het meest effectief stimuleren? Op dit moment hoeven particulieren met zonnepanelen op hun dak geen energiebelasting te betalen over hun zelf opgewekte stroom. Dat scheelt heel veel geld omdat energiebelasting (inclusief btw) 14,1 cent per kWh bedraagt terwijl stroom maar ongeveer 9 cent per kWh kost.

Particulieren die hun eigen stroom opwekken op een andere locatie dan hun eigen dak moeten wel energiebelasting betalen. Dat is niet alleen vreemd maar ook een rechtsongelijkheid die niet valt uit te leggen.
Door lobby werk vanuit de “zon” hoek kijkt de overheid momenteel serieus naar de optie op een verlaagd energiebelasting tarief in te voeren voor eigen duurzame opwek. Dat klinkt in eerste instantie als goed nieuws. De Windcentrale is hier echter zeer kritisch over. Een belangrijke voorwaarde voor deze aanpassing is namelijk dat de stroom moet zijn opgewekt in “nabijheid”. Deze nabijheid is nog niet gedefinieerd maar het ligt in de lijn der verwachting dat “wind” op deze manier wordt uitgesloten. Waarom zou dit een gemiste kans zijn?

Windenergie heeft een veel lagere kostprijs dan zonne-energie. Dit scheelt bijna een factor 3! Daarnaast is het zeer de vraag of zelfs zonder energiebelasting te hoeven te betalen de collectieve opwek van zonne-energie financieel een goed financieel plaatje oplevert. Al hoewel het collectief plaatsen en inkopen van zonnepanelen een voordeel oplevert zijn er ook veel extra kosten bij collectieve opwek. Bijvoorbeeld het beheren van de coöperaties, de huur van het dak, etc. Bij de eerste coöperaties zal de lokale gemeente haar dak gratis ter beschikking stellen en zullen veel vrijwilligers de kosten laag houden. Maar dit model rekent niet door voor grootschaligheid. En dat is wel wat we nodig hebben om een serieuze poging te doen richting onze duurzaamheid doelstellingen voor 2020!

Uit alle rapporten en plannen voor “2020” komt windenergie naar voren als een cruciale factor. Recent heeft ook minister Kamp dit bevestigd. Voor windenergie is een aantal factoren zeer belangrijk: financiering en draagvlak. Door windenergie toe te voegen aan de voorgestelde aangepaste energiebelasting regelgeving zou de overheid zich zelf een enorme dienst bewijzen. Zowel door het creëren van een stijging van het draagvlak voor windmolens als door een deel van de oplossing te hebben voor de financiering van de nieuw te bouwen windparken.

Lees meer