27 juni 2016

De Windcentrale en de AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geoordeeld dat Winddelen een “effect” zijn. Dat heeft met name te maken met het feit dat Winddelen een “rendement” hebben en het feit dat je Winddelen weer kan verkopen (verhandelen).

De Windcentrale is een andere mening toegedaan dan de AFM. Winddelen zijn wat ons betreft juist geen financieel product: ze zijn geen investering of belegging met als primair doel daar winst op te maken.

Je koopt een Winddeel (inclusief btw) en hiervoor krijg je in feite het recht op een deel van de stroomproductie van een windmolen. Je belegt niet in een windmolen en je krijgt géén dividend uitgekeerd. Bovendien is er – voor zover wij weten – nergens ter wereld een effect, aandeel of belegging wat verkocht wordt inclusief btw.

Wat betekent dit oordeel van de AFM?

Door het oordeel van de AFM zijn we verplicht in al onze uitingen, bijvoorbeeld op de website, opvallende banners met waarschuwingen te plaatsen. Wij verwachten dat een deel van de bezoekers van onze website hierdoor op het verkeerde been wordt gezet. Als bezoeker van onze website kun je nu de indruk krijgen dat een Winddeel een financieel product is. Je kunt denken dat een Winddeel vergelijkbaar is met een beleggingsfonds of aandelen.

Winddelen zijn echter geen investering. Hooguit een investering in een schone en duurzame  toekomst. Net als met een zonnepaneel wek je met Winddelen zelf stroom op. Je koopt een Winddeel en hiermee laat je je lampen branden op je eigen groene stroom. Het is het verschil tussen iets kopen en investeren. Je krijgt bij Winddelen geen financieel rendement, maar je ontvangt gratis stroom. Net als bij een zonnepaneel.

De beoordeling van de AFM is gebaseerd op het feit dat wij op onze website wel praten over rendement en omdat we mensen ook de mogelijkheid bieden om hun Winddeel weer te verkopen. Beide punten zullen we hier toelichten.

Rendement en verhandelen

De stroom die een windmolen produceert, heeft een bepaalde waarde. Afhankelijk van hoe hard het waait, hoe lang de molen blijft draaien en de ontwikkeling van de stroomprijzen in de markt zal deze waarde hoger of lager zijn. De Windcentrale kan geen Winddelen verkopen zonder iets te zeggen over deze waarde. Zijn Winddelen twee keer zo duur als ‘gewone’ stroom kopen of de helft goedkoper? Dat wil de koper van een Winddeel weten. Het berekenen van een rendement geeft het beste en meest eerlijke beeld van de relatieve waarde. Vandaar dat we wel iets willen zeggen over het “rendement” van Winddelen.

Je kunt je gekochte Winddelen ook weer verkopen. Het zou vreemd zijn als we dit niet mogelijk zouden maken. Je kan een gekochte auto of zonnepanelen toch ook weer verkopen? Maar door het feit dat wij dit “verhandelen” mogelijk maken worden Winddelen gezien als een “effect”.

De reden waarom de AFM toezicht wil houden bij effecten is dat de AFM de consument wil beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan effecten. Dit is iets waar De Windcentrale het uiteraard wel mee eens is. Ook wij vinden het belangrijk dat de koper van een Winddeel op de hoogte is van de risico’s. Wij belichten de risico’s van Winddelen in de FAQ op de website.

Lees meer