Veelgestelde vragen

Top 5 vragen

Winddelen

Winddelen van de Vier Winden

Greenchoice

Windcentrale

Windenergie

Partners

De windmolens van de Windcentrale

Windcentrale App

Hoe werken Winddelen nou precies?

De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden ‘stukjes’, genaamd Winddelen. Ieder Winddeel heeft een verwachte gemiddelde productie van 500 kilowattuur (kWh) per jaar.

Geïnteresseerden kunnen één of meerdere Winddelen kopen met een maximum van 85% hun eigen verbruik.

De opgewekte elektriciteit wordt gedurende minimaal 15 jaar naar rato van het aantal Winddelen verdeeld onder de eigenaren. Via Greenchoice wordt deze stroom thuis afgeleverd. Eigenaren hebben hierdoor gedurende de levensduur van hun molen prijszekerheid voor de door hen geproduceerde stroom. Daarnaast is de stroom gegarandeerd 100% duurzaam uit eigen molen.

Onze partners