14 juni 2018

Kijkje in de keuken: aankoop en bouw van een windpark voor Winddelers

We zijn bij de Windcentrale heel erg blij dat we weer nieuwe Winddelen kunnen aanbieden. En dit keer zelfs Winddelen in een nieuw te bouwen windpark. We zijn ongeveer 3 jaar bezig geweest met de aankoop en voorbereiding van dit windpark. In deze blog geven we een kijkje in de keuken van de Windcentrale, om te laten zien waar we mee bezig zijn geweest om het windpark te kunnen kopen en bouwen. Er komt heel wat bij kijken voordat je zelf je eigen energie kunt opwekken en de windenergie bij je thuis wordt afgeleverd!

De stappen voor de bouw van een windmolenpark

Een windpark bouwen is een hele klus. Je hebt 3 fases over de levensduur een windmolenpark. Eerst is er een fase ontwikkeling, daarna een fase bouw en tenslotte een fase exploitatie. De bouw start pas als de ontwikkelfase volledig is afgerond, als het volledig zeker is dat de windmolens straks kunnen draaien. De ontwikkeling kan wel 3 tot 20 jaar duren. Er wordt wel gezegd dat je 3 dingen nodig hebt om een windpark te ontwikkelen: grond, geld en geduld. Erg belangrijk is natuurlijk een goede locatie, geschikt voor de specifieke windturbine en met een vergunning voor die plek. Je moet in deze fase verschillende onderzoeken doen voor de haalbaarheid van het windpark en investeren in bijvoorbeeld draagvlak en vergunningen. Daar komt geduld bij kijken, want de overheid beslist of het windmolenpark er mag komen of niet. De overheid representeert de bevolking en de overheid controleert ook of de lokale bevolking het eens is met de aanbouw van dat windpark. Daar knelt het nog wel eens, dus draagvlak is cruciaal. De overheid vindt participatie door eigen opwek belangrijk. Hierbij kan De Windcentrale natuurlijk een belangrijke rol spelen.

Subsidie & financial close

Zodra je de vergunning hebt, kun je subsidie aanvragen. Elk jaar verbetert de technologie achter duurzame energie van wind op land. Er komt zeker een tijd dat er geen subsidie meer nodig is. Momenteel geeft de overheid nog wel subsidie en die beschikking geldt voor 15 jaar. Tijdens deze periode vult de overheid de prijs van de stroom aan tot het niveau dat nodig is om de windmolen rendabel te exploiteren. Als de stroomprijzen stijgen, wordt er dus minder subsidie gegeven: wel zo eerlijk voor de belastingbetaler.

Naast een subsidiebeschikking heb je om een windpark te bouwen ook een bank nodig. Een windmolens kost al snel een paar miljoen, dus dat is teveel geld om zelf in één keer op te brengen, zelfs voor de Winddelers.

Op de dag van ‘financial close’ heb je alles op een rijtje: de vergunningen, de subsidiebeschikking, het turbine, het contract met de bank. Dan worden er handtekening gezet, is de ontwikkelfase afgerond en kan de bouw beginnen.

Aankoop windpark

Voor de Windcentrale is het proces net wat anders. De Windcentrale stapt pas in als er ook in de exploitatie zo min mogelijk risico’s zijn voor Winddelers. Daarom zijn we ook pas eigenaar geworden van het windpark na het moment van ‘financial close’. Daar gaat wel heel veel voorbereiding aan vooraf, om er zeker van te zijn dat alle contracten klaar liggen. Op dat moment zijn de grootste risico’s uit het project, waardoor wij als Windcentrale en straks ook de Winddelers niet teveel risico lopen.

Doordat wij op dit moment het windpark overnemen, kunnen we zelf de contracten vastleggen met bijvoorbeeld de turbineleverancier. Daardoor kunnen we zelf alle voorwaarden bepalen hoe de windmolens worden gebouwd. Zo hebben we een all-inclusive contract voor het onderhoud van de windmolens afgesloten voor 20 jaar, waarbij Lagerwey (de producent van de turbines) garandeert dat zij 20 jaar lang het onderhoud op zich zullen nemen inclusief alle kosten en een technische beschikbaarheid garanderen van minimaal 97%.

Onderhandeling

De Windcentrale is al bijna 3 jaar in gesprek met de lokale ontwikkelaars over dit windmolenpark. Op 1 oktober afgelopen jaar is het in een sneltreinvaart gekomen. De gezamenlijke afspraken zijn opgeschreven in een ‘term sheet’. Dat is een document waarin de afspraken staan hoe we tot financial close en een koopovereenkomst komen.

Daarbij vinden we het als Windcentrale erg belangrijk dat de omgeving mee kan profiteren van windenergie. Daar is het model van De Windcentrale natuurlijk erg geschikt voor. Voor dit specifieke project is dan ook afgesproken dat De Windcentrale korting biedt aan mensen in de directe omgeving van het windmolenpark. Maar iedere Nederlander kan meedoen en op eenvoudige manier zijn eigen stroom opwekken.

Due diligence en hobbels

Een belangrijk onderdeel wat start na het tekenen van de term sheet, is de ‘due diligence’: de boekencontrole. Als Windcentrale hebben wij de verantwoordelijkheid om heel goed te onderzoeken wat we gaan overnemen. Zijn alle benodigde contracten aanwezig, klopt het wat de verkopers zeggen? Deze controle duurt enkele weken tot maanden en hierin beoordelen we of de windmolen geschikt is voor Winddelen een voldoende rendement biedt voor de Winddelers. Hierbij mikken we steeds op een minimum rendement van 6% en zo min mogelijk onzekerheden en risico’s.

We hebben inderdaad wat gevonden in due diligence. Een onderdeel van de vergunning was niet goed gespecificeerd. Gelukkig zijn we daar van te voren achter gekomen. De lokale ontwikkelaars hebben dit vervolgens in orde gemaakt en de vergunning is nu gelukkig compleet. Intussen zijn we doorgegaan met de voorbereiding, maar het project is hierdoor met een aantal maanden vertraagd.

Samenwerking

Bij het realiseren van de aankoop van het windpark zijn veel verschillende partijen betrokken. De Windcentrale is de drijvende kracht achter het hele project. Wij hebben daarbij ook steun gekregen van onze partner ServiceHouse en een investeerder. Ook is een duurzame bank betrokken bij de financiering. Turbineleverancier Lagerwey verzorgt niet alleen de levering van de turbines, maar verzorgt ook de bouw van de molens on-site, en de civiele werken zoals de fundatie. Dan heb je nog de lokale ontwikkelaars van het windpark. En tot slot zijn er nog de adviseurs. Er zijn adviseurs voor de verkopende partij en adviseurs die ons hebben geholpen. De expertises van de adviseurs verschillen van juristen, accountants, financieel experts, adviseurs die helpen met het opstalrecht en bijvoorbeeld due diligence experts experts op het gebied van vergunningen. In totaal zit je al snel met 15 tot 20 bedrijven om zoiets mogelijk te maken. Dat is een hele klus om dat in goede banen te leiden.

 

Koopovereenkomst

Eind mei was het zover: de due diligence was afgerond en alle contracten die nodig zijn voor de bouw en exploitatie van de windmolen lagen vast. Op dat moment gaven wij groen licht en hebben we officieel het windpark overgenomen. Na de overname hebben we officieel Lagerwey opdracht gegeven voor de bouw en gaan we voor het eerst zelf een windmolenpark bouwen. Een heel mooi moment, waar we jaren (en vooral de afgelopen maanden) naar toe hadden gewerkt. En die we ook gevierd hebben met een glas champagne!

De volgende stap: de bouwfase

Nu er getekend is kan de bouw van start gaan! Er wordt een ontwerp gemaakt voor de civiele werken, zoals het fundament van de windmolens. Dat ontwerp gaat vervolgens naar de aannemer die dat daarna gaat uitvoeren. Parallel daaraan maak Lagerwey de turbine. Lagerwey bestelt de onderdelen. De wieken worden geleverd, de rotorbladen en de mastdelen. Deze worden door Lagerwey geassembleerd. Intussen is de aannemer bezig met de civiele werken: er wordt geheid en beton gestort. Wanneer de aannemer en Lagerwey klaar zijn, komt er op een mooie nacht een vrachtwagen met wieken van 82 meter aangereden. Om die over de weg te krijgen is er een hele route uitgestippeld. Er worden rijplaten neergelegd op bepaalde plekken. Al deze zaken zijn uiteraard van tevoren ook bekeken, voor een turbinecontract kan worden getekend. We zullen de komende maanden alle toekomstige Winddelers op de hoogte houden van de bouw van de molens!

Echt groene stroom

Na een testperiode zijn alledrie de windmolens naar verwachting in april 2019 volledig gereed. Op dat moment worden de molens overgedragen aan de cooperaties, en komen ze officieel voor 100% in handen van duizenden huishoudens. Vanaf dat moment zal alle stroom die de windmolens produceren worden verdeeld onder de Winddelers. De Windcentrale zorgt dat de stroom bij de eigenaren thuis wordt afgeleverd. Mocht het even minder hard waaien of als Winddelers meer verbruiken, dan leveren we 100% Hollandse windstroom bij. Zo kunnen de Winddelers hun eigen groene stroom opwekken met eigen molen. En hebben we als Windcentrale het eerste windpark in Nederland gebouwd dat voor 100% in handen komt van huishoudens uit heel Nederland!

Door: Sybrand de Boer, De Windcentrale

Lees meer over Winddelen

Schrijf je nu vrijblijvend in op de voorrangslijst!

Lees meer