6 februari 2019

Bouwupdate: hoe gaat de groene stroom het net in?

Er wordt hard gewerkt om te zorgen dat jij straks groene stroom op kan gaan wekken! Nu het fundament van de windmolen is uitgehard, wordt de elektrische infrastructuur aangelegd. Hierbij gaat het om het transport van de stroom van boven in de windmolen, naar beneden en het elektriciteitsnet in.

Bovenin de windmolen komt straks de generator. Dit is een soort grote dynamo, die de beweging van de rotorbladen omzet in stroom. Maar deze stroom heeft nog niet de juiste frequentie om op het elektriciteitsnet gezet te worden. Eerst wordt de stroom daarom omgezet naar de vaste frequentie van ons landelijke elektriciteitsnet (50 Hz). Dat gebeurt in een converter, die beneden in de windmolen zit.

De volgende stap is om van laagspanning, hoogspanning te maken. De stroom die de windmolen opwekt heeft nu de juiste frequentie, maar heeft een spanning van 690 Volt. Dat is ongeveer drie keer zoveel als uit je stopcontact komt, maar wordt nog steeds laagspanning genoemd. De stroom wordt geleverd aan het net van Enexis, de regionale netbeheerder. Dit lokale net heeft een spanning van ruim 10.000 Volt, dat noemen we middenspanning. Die hogere spanning is nodig, om de stroom over grotere afstanden te kunnen transporteren.

 

 

Om het voltage van de groene stroom van 690 naar 10.000 Volt te krijgen, is er een transformator nodig, een ‘trafo’. Dit gebeurt in een trafohuisje, dat vlak naast de windmolen wordt geplaatst. Vanuit de kop van de molen lopen dikke koperen kabels naar beneden, door het beton van het fundament, onder de grond naar het trafohuisje.

In het trafohuisje wordt het voltage van de stroom opgehoogd, vrijwel zonder energieverlies. Vervolgens gaat er een kabel (onder de grond) naar een volgend huisje wat er naast staat: het inkoopstation. Waar het trafohuisje echt bij de windmolen hoort, is het inkoopstation van de netbeheerder, Enexis. Op deze plek wordt de stroom van de windmolen op het landelijke elektriciteitsnet gezet. Hier zit ook de stroommeter, die precies meet hoeveel stroom is geproduceerd. Dat is dus de stroom die straks wordt verrekend op jouw stroomnota. Lees onze eerdere blog als je meer wilt weten over hoe de stroomproductie wordt gemeten.

 

 

Deze week worden het trafohuisje en het inkoopstation geplaatst, en worden de kabels tussen de huisjes, naar de turbine en naar het net aangelegd. Pas als alles is aangesloten, wordt ook de stroom ingeschakeld. De veiligheid staat namelijk voorop.

Bij het realiseren van de elektriciteitsaansluiting zijn veel verschillende partijen en personen betrokken. Onder andere de netbeheerder, de elektrisch specialisten van Lagerwey, installateurs en het meetbedrijf. Daarnaast wordt er deze week ook gewerkt aan glasvezelbekabeling, om een internetverbinding met de windmolen te maken. Een hoop afstemming tussen verschillende partijen. Met als doel dat straks de groene stroom het net in kan, richting jouw stopcontact!

Lees meer

    Word ook mede-eigenaar